OLGA HADŽIĆ

Olga Hadžić je rođena 25. avgusta 1946.

Otac Lazar bio je novosadski advokat. Njegov deda je bio dr Ilija Ognjanović, hirurg i književnik , a pradeda Đorđe Lemajić austrougarski feldmaršal. Majka Radmila potiče iz poznate bijeljinske porodice Atanacković i završila je gimnaziju u Novom Sadu. Njen otac Želimir , koji je završio elektrotehniku u Beču, dao je značajan doprinos razvoju bosanskog energetskog sistema.

Osnovnu školu, gimnaziju i Srednju muzičku školu 'Isidor Bajić' (instrumentalni odsek . klavir) završila je u Novom Sadu. Godine 1964. uoisala se na grupu za matematiku na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde je diplomirala juna 1968.

Iste godine je izabrana za asistenta na novoformiranom Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Postdiplomske studije je završila na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu, juna 1970. a doktorsku disertaciju je odbranila marta 1972. na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Za redovnog profesora na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu je izabrana 1981.

Redovni je član Srpske akademije nauka i umetnosti i u ovom trenutki je jedna od dve žene koje su članovi SANU a žive i rade u Vojvodini.

Godine 2006. je doktorirala na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu sa temom iz oblasti strategijskog menadžmenta u kulturnom turuzmu, a poslednjih godina se bavi organizacionom psihologijom.

Olga Hadžić je bila prva žena rektor Univerzitete u Novom Sadu.

Autor je i koautor oko 200 naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i inostranim naučnim časopisima SAD, Nemačke, Italije, Japana, Austrije, Indije, Poljske, Rumunije i Mađarske. Napisala je 20 knjiga među kojima je i knjiga 'Fixed point theoey in probabilistic metric spaces' (koautor Endre Pap, izdavač Kluwer, 2001), prva knjiga objavljena u svetu iz ove oblasti. Njeni radovi su citirani više od 1300 puta (podaci prema Google Scholar). Bila je mentor šest doktorskih disertacija.